PARKA APARTAMENTI golfa trešdiena

parka-apartamenti

PARKA APARTAMENTI 
golfa trešdiena
8.JŪLIJĀ – PLKST. 18.00, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti”  sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2020. gada 8.jūlijā. Sākums plkst. 18:00, shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek divās ieskaitēs dāmām un kungiem.
3.2    Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 9 bedrīšu izspēle.
4.3.    Sacensību formāts – HCP Neto punktu spēle. Sacensības notiek handikapa grupās:
Dāmām HCP 0-36,
Kungiem HCP 0-18.4,
Kungiem HCP 18.5-36.
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām
4.5.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).
4.6.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš pēc izspēlētām 9 bedrītēm savāc vismazāk HCP Neto punktu skaitu. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Ja vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākā handikapa principa. Šādi tiek noskaidrots visu vietu sadalījums.
5.3.    Ja vairāki spēlētāji dala pirmo - trešo vietu, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram ir labāks rezultāts pēdējās 6 bedrītēs, ja arī tad uzvarētājs nav noteikts, tad ņem vērā rezultātu pēdējās 3,1 bedrītē.

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2020. gada 7.jūlijam plkst. 18:00 pa tālr. 25770024, e-pastu golfs@avoti.com vai golfbox.dk.
6.2.    Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2020.gada 7.jūlijam plkst. 18:00.

7.    Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 10,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 15,- + dalība EUR 10,-

9.    Sacensību atbalstītājs
PARKA APARTAMENTI.

GTK “Avoti” sacensību komiteja