10.Valmieras čempionāts un kauss - pāru spēle kopā ar ID'EAU

ideau

10. VALMIERAS ČEMPIONĀTS UN VALMIERAS KAUSS GOLFĀ PĀRIEM
SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
Paplašināt Latvijas golferu aktivitātes, piesaistīt jaunus golfa spēlētājus, uzaicinot piedalīties kopējās sacensībās ar labākajiem golferiem.
2. Sacensību vieta un laiks
Golfa laukums “Avoti”, Valmiermuiža
2020. gada 20. jūnijs
3. Sacensību formāts un noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar golfa Noteikumiem (apstiprināti R&A Rules Limited), vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu. Jebkuru neskaidrību gadījumā piemērojami oficiālā R&A un USGA izdevumā ietverti golfa noteikumu, definīciju un vadlīniju skaidrojumi. Sacensības notiek pāru (scramble) formātā. Sacensībās tiek izspēlētas 18 bedrītes. Sacensības norisināsies 2 ieskaites grupās:
•    Valmieras kauss;
•    Valmieras čempionāts.
-    Valmieras kausa ievaros tiek vērtētas pirmās 9 bedrītes. Abu spēlētāju HCP tiek summēts un izdalīts ar 6. Piemēram, Jānim HCP ir 30, bet Pēterim – 20. Abu spēlētāju HCP summa = 50, bet pāra HCP uz 9 bedrītēm – (30+20)/6=8.3 (noapaļojot 8). Spēlētāju HCP summa nedrīkst pārsniegt HCP 60.00. Ja spēlētāju HCP summa pārsniedz HCP 60.00, tad tiem tiek piešķirts HCP 60.
-    Valmieras čempionāta ietvaros tiek vērtētas otrās 9 bedrītes. Abi spēlētāji veic 9 bedrīšu izspēli Stroke formātā jeb tīrā sitienu spēle.
Spēle notiek pāros pa divi. Katrs spēlētājs veic izsitienu un pēc tam tie nolemj kuru bumbu spēlēt tālāk un attiecīgi no tās vietas viņi abi atkal izdara sitienus. Katra bumba ir jānomarķē aptuveni 15cm attālumā, ne tuvāk bedrītei. Uz fērvejiem un grīna spēlētājs nākošo bumbiņu var novietot ar roku, bet ārpus fērvejiem un grīna bumbiņa ir jānodropē - taisnā rokā, plecu augstumā to nometot aptuveni nomarķētajā vietā, ne tuvāk bedrītei.
•    Sievietes izspēlē no sarkanajiem izsitieniem;
•    Vīrieši izspēlē no dzeltenajiem izsitieniem;
•    Jaunieši līdz 14 gadu vecumam izspēlē no sarkanajiem izsitieniem.
Aktīvas HCP kartes 2020.gada sezonā - obligātas!
4. Starta laiki
Iesildīšanās – no plkst. 9.00;
Sacensību atklāšana plkst. 9:50;
Visiem spēlētājiem starts plkst. 10:00 (shot gun); 

5. Sacensību dalībnieki
Reģistrēšanās sacensībām  pa tālruni 25770024, e-pastu: golfs@avoti.com vai golfbox.dk. Sacensībās piedalās visi spēlētāji, kuri pieteikušies līdz 2020. gada 19. jūnijam plkst. 18:00. Sacensību izloze notiks 2020. gada 19. jūnija plkst. 18.00.
6. Tiesāšana
Sacensību galvenais tiesnesis ir Ingars Matisons. Strīdīgu jautājumu gadījumā lēmumu pieņemšanā piedalās sacensību Komitejas locekļi.
7. Vietu dalīšana
Ja spēlētājiem pēc izspēlētām 9 bedrītēm Valmieras kausā ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs tiek noskaidrots ņemot vērā zemāko handikapu. Pēc šī principa noskaidro visas vietas šajā ieskaitē.
Ja spēlētājiem pēc izspēlētām 9 bedrītēm Valmieras čempionātā ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs tiek noskaidrots pēc pārspēles jeb pēkšņās nāves izspēles uz Avotu golfa laukuma 9.bedrītes. Pārspēles notiek līdz tiek noskaidrots uzvarētājs. Pēc šī principa noskaidro pirmo trīs vietu ieguvējus.
8. Apbalvošana
Sacensību uzvarētāji katrā ieskaitē saņem “ceļojošo kausu”, kas glabājās golfa laukuma “Avoti” kluba mājā. Labākās trīs vietas katrā ieskaitē saņem kausus. 

9. Dalības maksa
Dalības maksa – 40 EUR (green fee 20 EUR + dalība 20 EUR).

10.Atbalstītājs

Dzeramais ūdens ID'EAU