Avotu kauss 4.posms

Avotu_kauss_FB_visi_posmi.png

11. Avotu kauss golfā
SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis
Paplašināt Latvijas golferu aktivitātes, piesaistīt jaunus golfa spēlētājus, uzaicinot piedalīties kopējās sacensībās ar labākajiem golferiem.
2. Sacensību vieta un laiks
Golfa laukums “Avoti”, Valmiermuiža
Sacensības norisinās četros posmos:
1.posms - 2018. gada 09.jūnijā;
2.posms - 2018. gada 07.jūlijā;
3.posms - 2018. gada 04.augustā;
4.posms - 2018. gada 08.septembrī;
3. Sacensību formāts un noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem noteikumiem, „Avotu” golfa laukuma vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu. Sacensības notiek HCP Neto formātā. Katrā posmā tiek izspēlētas 18 bedrītes. Sacensības norisināsies 2 ieskaites grupās:
•    Vīrieši (spēlē no dzeltenajiem izsitieniem);
•    Sievietes (spēlē no sarkanajiem izsitieniem).
Sacensību dalībniekiem, kuru HCP pārsniedz 36.00, tiek piešķirts HCP 36.00. 
4. Starta laiki
Iesildīšanās – no plkst. 8.45;
Sacensību atklāšana plkst. 9:45;
Visiem spēlētājiem starts plkst. 10:00 (shot gun); 
Reģistrēšanās sacensībām – pa tālruni 25770024 līdz katra posma iepriekšējās dienas (08.06.,06.07.,03.08.,07.09.) pl. 16:00. 
5. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās visi spēlētāji, kuri pieteikušies līdz katra posma noteiktajam reģistrācijas laika beigām.
6. Tiesāšana
Sacensību galvenais tiesnesis ir Ingars Matisons. Strīdīgu jautājumu gadījumā lēmumu pieņemšanā piedalās sacensību Komitejas locekļi.
7. Vietu dalīšana
Ja spēlētājiem pēc izspēlētām 18 bedrītēm ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs tiek noskaidrots ņemot vērā zemāko handikapu. Pēc šī principa noskaidro visas vietas šajā turnīrā. Ja spēlētāju HCP vienādi, par pirmo vietu notiek pārspēle jeb "pēkšņās nāves" izspēle. 
8. Kopvērtējums
Sacensību kopvērtējumā tiek ņemti vērā trīs labākie rezultāti. Ja spēlētājiem kopvērtējumā ir vienāds neto punktu skaits, tad uzvarētājs tiek noskaidrots pēc labākā HCP principa, ja HCP vienādi, par pirmo trīs vietu noteikšanu notiek pārspēle jeb “pēkšņās nāves” izspēle uz sacensību Komitejas norādītās bedrītes.

9. Apbalvošana
Sacensību uzvarētāji katrā ieskaits grupā saņem Avotu “ceļojošo kausu”, kas glabājās golfa laukuma “Avoti” kluba mājā. 

Pirmā vietā katrā ieskaites grupā saņem golfa laukuma "Avoti" sezonas karti 2019.gada sezonai no atpūtas kompleksa “Avoti”.

Labākās trīs vietas katrā ieskaitē saņem kausus un piemiņas balvas.
 
Hole-in-one balva 3.bedrītē - Golfa laukuma "Avoti" sezonas karte 2019.gada sezonai.

10. Sacensību nobeigumā iespējams individuāli piedalīties
Vienas bedrītes izspēlē.
11. Dalības maksa
Dalības maksa – 30 EUR (green fee 15 EUR + dalība 15 EUR).
12. Sacensību sponsori
Atpūtas komplekss “Avoti”, Būvuzņēmums “SCO Centrs”

Reģistrācija golfa skolai