Golden Meadows Scramble - 18

golden-meadows

Golden Meadows Scramble 18
01. – 31. JANVĀRIS – GTK “AVOTI” golfa simulatorā

1.    Vadība
Sacensības organize un tiesāšanu nodrošina GTK “AVOTI” sacensību komiteja.
2.    Laiks un vieta
2.1.    Sacensības notiek GTK “AVOTI” kluba mājā.
2.2.    Sacensības notiek no 01. – 31. janvārim, no plkst.10:00.

3.    Dalībnieki
3.1.    Sacensības notiek pāru konkurencē.
3.2.    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 48 (24 pāri)/(reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības ir neklātienes turnīrs, kur katram spārim jāveic 18 bedrīšu izspēle sacensību komitejas noteiktajā laikā un laukumā. 
4.2.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un GTK “AVOTI” iekštelpu golfa zāles vietējiem noteikumiem.
4.3.    Sacensību formāts – Scramble jeb labākā bumba.
4.4.    Spēlētāju HCP tiek ņemts vērā. 35% no A spēlētāja HCP (zemākais) un 15% no B spēlētāja HCP. (Piemērs spēlētāja A HCP ir 8, līdz ar to 35% no 8 = 2,8, spēlētāja B HCP ir 21, līdz ar to 15% no 21 = 3,15, summā veidojot 5,95, komandas kopējais HCP, noapaļojot uz tuvāko ciparu = HCP 6). Spēlētājiem, kuru HCP pārsniedz 36.00, tiek piešķirts HCP 36.00.
4.5.    Spēlētāji spēlē no sacensību koitejas norādītiem izsitieniem.
4.6.    Pēc izspēlēta raunda spēlētājs reģistrē savu rezultātu pie sacensību galvenā tiesneša (rezultātu apkopošanai).
4.7.    Automātiskā puterēšana – izslēgta.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar pāris, kurš savāc vismazāk punktu.
5.2.    Ja vairāki pāri dala 1. – 3.vietu, augstāku vietu ieņem pāris ar zemāko HCP, ja HCP vienādi, tad tiek ņemts vērā kuram pārim ir labāks rezultāts pēdējās 6 bedrītēs, ja arī tad uzvarētājs nav noteikts, tad ņem vērā rezultātu pēdējās 3,1 bedrītē.

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājiem ir pienākums pieteikties uz sacensībām pa tālr. 25770024 vai e-pastu golfs@avoti.com.
6.2.    Pieteikties ir iespējams arī noteiktā turnīra norises gaitā.
6.3.    Piesakoties uz sacensībām spēlētājiem ir jānorāda vēlamais spēles laiks, kad tiks veikta bedrīšu izspēle.
6.4.    Iespējamos laikus, kuros pieteikties, lai izspēlētu raundu var apskatīt: Šeit!
7.    Dalības maksa
Visiem dalībniekiem dalības maksa – EUR 5,-, Green fee – saskaņā ar cenrādi vai abonomenta izmantošana

8.    Apbalvošana
8.1.    Apbalvoti tiek katras grupas pirmie trīs vietu ieguvēji.
8.2.    Apbalvošana notiek pēc turnīra izspēlēšanas

GTK “AVOTI” sacensību komiteja

REZULTĀTI!