2. Valmieras ziemas golfa čempionāts telpās - 18

grasbergs-logo-golf

2.Valmieras ziemas golfa čempionāts telpās 2019
02. – 31. DECEMBRIS – GTK “AVOTI” golfa simulatorā

1.    Vadība
Sacensības organize un tiesāšanu nodrošina GTK “AVOTI” sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
2.1.    Sacensības notiek GTK “AVOTI” kluba mājā.
2.2.    Sacensības notiek no 02. – 31. decembrim, no plkst.10:00.

3.    Dalībnieki
3.1.    Sacensības notiek dāmu un kungu konkurencē.
3.2.    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 36 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības ir neklātienes turnīrs, kur katram spēlētājam jāveic 18 bedrīšu izspēle sacensību komitejas noteiktajā laikā un laukumā. 
4.2.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un GTK “AVOTI” iekštelpu golfa zāles vietējiem noteikumiem.
4.3.    Sacensību formāts – Stroke play.
4.4.    Dāmas un jaunieši līdz 14 gadu vecumam spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Kungi – no dzeltenajām izsitienu vietām.
4.5.    Pēc izspēlēta raunda spēlētājs reģistrē savu rezultātu pie sacensību galvenā tiesneša (rezultātu apkopošanai).
4.6.    Spēlētāji spēlē grupās jeb flaitos, kas ir ne mazāki par 2 spēlētājiem.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Katrā grupā uzvar tas spēlētājs, kurš savāc vismazāk sitienu.
5.2.    Ja vairāki spēlētāji dala 1. – 3.vietu, augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram ir labāks rezultāts pēdējās 6 bedrītēs, ja arī tad uzvarētājs nav noteikts, tad ņem vērā rezultātu pēdējās 3,1 bedrītē.

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājiem ir pienākums pieteikties uz sacensībām pa tālr. 25770024 vai e-pastu golfs@avoti.com.
6.2.    Pieteikties ir iespējams arī noteiktā turnīra norises gaitā.
6.3.    Piesakoties uz sacensībām spēlētājiem ir jānorāda vēlamais spēles laiks, kad tiks veikta bedrīšu izspēle.
6.4.    Iespējamos laikus, kuros pieteikties, lai izspēlētu raundu var apskatīt: Šeit!

7.    Dalības maksa
Dalības maksa – EUR 5,-, Green fee – saskaņā ar cenrādi vai abonomenta izmantošana

8.    Apbalvošana
8.1.    Apbalvoti tiek katras grupas pirmie trīs vietu ieguvēji.
8.2.    Apbalvošana notiek pēc turnīra izspēlēšanas
8.3.    Balvas nodrošina “Grasbergs” un Valmieras pašvaldība

GTK “AVOTI” sacensību komiteja

REZULTĀTI!