Innisbrook GC Greensome - 18

innisbrook

Innisbrook GC – Copperhead Greensome 18
10.-29. FEBRUĀRIS – GTK “AVOTI” golfa simulatorā

1.    Vadība
Sacensības organize un tiesāšanu nodrošina GTK “AVOTI” sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
2.1.    Sacensības notiek GTK “AVOTI” kluba mājā.
2.2.    Sacensības notiek no 10. – 29. februārim, no plkst.10:00.

3.    Dalībnieki
3.1.    Sacensības notiek pāru konkurencē.
3.2.    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 48 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības ir neklātienes turnīrs, kur katram pārim jāveic 18 bedrīšu izspēle sacensību komitejas noteiktajā laikā un laukumā. 
4.2.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un GTK “AVOTI” iekštelpu golfa zāles vietējiem noteikumiem.
4.3.    Sacensību formāts – Greensome.
4.4.    Abi komandas spēlētāji izsit bumbiņu no izsitiena vietas un izvēlās “labāko” bumbu, tālāk no šīs vietas izspēle notiek pārmaiņus pa vienam jeb pamīšus. Ja tiek izvēlēta A spēlētāja bumba, tad nākamo sitienu veic B spēlētājs, tālāk trešo sitienu veiks A spēlētājs, ceturto – B spēlētājs, tā mainoties, kamēr bumbiņa iespēlēta bedrītē.
4.5.    Komandu HCP tiek noteikti pēc formulas – (Mazākais HCP x 0,6) + (Lielākais HCP x 0,4) = Komandas HCP jeb (5 x 0,6) + (12 x 0,4) = 3 + 4,8 = 7,8 pēc noapaļošanas 8.
4.6.    Spēlētāji spēlē no sacensību koitejas norādītām izsitienu vietām.
4.7.    Pēc izspēlēta raunda spēlētājs reģistrē savu rezultātu pie sacensību galvenā tiesneša (rezultātu apkopošanai).
4.8.    Automātiskā puterēšana – izslēgta.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar pāris, kurš savāc vismazāk punktu.
5.2.    Ja vairāki pāri dala 1. – 3.vietu, augstāku vietu ieņem pāris ar zemāko HCP, ja HCP vienādi, tad tiek ņemts vērā kuram pārim ir labāks rezultāts pēdējās 6 bedrītēs, ja arī tad uzvarētājs nav noteikts, tad ņem vērā rezultātu pēdējās 3,1 bedrītē.

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājiem ir pienākums pieteikties uz sacensībām pa tālr. 25770024 vai e-pastu golfs@avoti.com.
6.2.    Pieteikties ir iespējams arī noteiktā turnīra norises gaitā.
6.3.    Piesakoties uz sacensībām spēlētājiem ir jānorāda vēlamais spēles laiks, kad tiks veikta bedrīšu izspēle.
6.4.    Iespējamos laikus, kuros pieteikties, lai izspēlētu raundu var apskatīt: ŠEIT!

7.    Dalības maksa
Visiem dalībniekiem dalības maksa – EUR 5,-, Green fee – saskaņā ar cenrādi vai abonomenta izmantošana

8.    Apbalvošana
8.1.    Apbalvoti tiek katras grupas pirmie trīs vietu ieguvēji.
8.2.    Apbalvošana notiek pēc turnīra izspēlēšanas

GTK “AVOTI” sacensību komiteja

REZULTĀTI!