Avotu Zaļais kauss 6.posms - FINĀLS

Avotu Zaļais kauss 2020
golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti” sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2020. gada 21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 04.10. (FINĀLS). 

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek apvienotajā ieskaites grupā dāmām un kungiem.
3.2    Sacensībās piedalās spēlētāji, kuru HCP uz sava pirmā posma aizvadīšanas brīdi nav zemāks par 27,0.
3.3    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 9 bedrīšu izspēle. (27.09. jeb finālā 18 bedrītes).
4.3.    Sacensību formāts – Stableford punktu spēle. Sacensības notiek handikapa grupā 27,0 – 54,0.
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām
4.5.    Spēlētājiem, kuru handikaps ir mazāks par 27, sacensībās piedalīties nedrīkst.
4.6.    Spēlētāji, kuri turnīra laikā samazina savu HCP zem 27,0, drīkst turpināt dalību turnīrā ar aktuālo HCP.
4.7.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai). Tiek piemērota Slope sistēma.
4.8.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš savāc visvairāk stableford punktu. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Ja vairāki spēlētāji dala pirmo vietu, uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākā HCP principa. Šādi tiek noteiktas visas pozīcijas. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo vietu un to HCP ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram ir labāks rezultāts pēdējās 6 bedrītēs, ja arī tad uzvarētājs nav noteikts, tad ņem vērā rezultātu pēdējās 3,1 bedrītē. 
 
6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz turnīra iepriekšējās dienas, plkst. 18:00 pa tālr. 25770024, e-pastu golfs@avoti.com vai golfbox.dk.
6.2.    Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek turnīra iepriekšējā dienā plkst. 18:00.

7.    Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 5,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 15,- + dalība EUR 5,-
8.3.    Dalības maksa fināla posmā 15,- 

9.    Kopvērtējums
9.1    Spēlētāji attiecīgi iegūtajai vietai posmā iegūst punktus kopvērtējumam.
9.2    Sacensību beidzamajā posmā jeb finālā, spēlētāji varēs iegūt “dubultos punktus”.
9.3    Lai peidalītos kopvērtējumā, jābūt aizvadītiem vismaz 3 no 6 posmiem.
9.4    Kopvērtējumā tiks ņemti vērā 3 labākie rezultāti.

10.    GALVENĀ BALVA
Sezonas karte golfa laukumā “Avoti” 2021.gada sezonā!

GTK “Avoti” sacensību komiteja