14.LOK kauss golfā kopā ar Turkish Airlines

turkish-logo

14. Latvijas Olimpiskās komitejas Prezidentu kauss golfā kopā ar Turkish Airlines
12.SEPTEMBRĪ – PLKST. 10.00, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti”  sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2020. gada 12.septembrī. Sākums plkst. 10:00, Shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek trijās ieskaites grupās.
3.2    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).
3.3    Sacensībām var reģistrēties spēlētāji, kuriem ir vismaz 3 HCP izmaiņas ieraksti 2020.gada sezonā

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 18 bedrīšu izspēle.
4.3.    Sacensību formāts – HCP Neto punktu spēle. Sacensības notiek handikapa grupās:
1.    Dāmām HCP 0-36,
2.    Kungiem HCP 0-18,4,
3.    Kungiem HCP 18,5-36.
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām. Jaunieši līdz 12 gadu vecumam – sarkanās izsitienu vietas.
4.5.    Spēlētājiem, kuru handikaps ir lielāks par 36, sacensībās piedalās ar handikapu 36.
4.6.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai). Tiek piemērota Slope sistēma.
4.7.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš savāc vismazāk HCP Neto punktu. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Ja vairākiem spēlētājiem ir vienāds HCP Neto punktu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākā handikapa principa. Šādi tiek noskaidrots visu vietu sadalījums. Ja spēlētāji dala 1.-3. vietu un to HCP vienādi, tad notiek pārspēle jeb “pēkšņās nāves izspēle” uz sacensību komitejas norādītas bedrītes.
5.3.    Apbalvoti tiek arī spēlētāji nominācijās tuvākais sitiens 2./11.bedrītē uz grīna, tālākais sitiens 9./18.bedrītē uz fērveja.
 
6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2020. gada 10.septembrim, plkst. 23:59 pa tālr. +371 25770024, e-pastu golfs@avoti.com vai golfbox.dk.

7.    Starta laiki
7.1    Iesildīšanās no pl. 9:00
7.2    Sacensību atklāšana pl. 9:45
7.3    Starts pl. 10:00 (Shot gun)
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 25,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 20,- + dalība EUR 25,-


GTK “Avoti” sacensību komiteja