21.Valmieras čempionāts golfā kopā ar banka "Citadele"

citadele

21. Valmieras čempionāts golfā kopā ar banka “Citadele”
25.JŪLIJĀ – PLKST. 10.00, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti”  sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2020. gada 25.jūlijā. Sākums plkst. 10:00, shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek divās ieskaitēs dāmām un kungiem.
3.2    Spēlētājiem aktīvas HCP kartes obligātas.
3.3    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas princi-pa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 18 bedrīšu izspēle.
4.3.    Sacensību formāts – Stroke, sitienu spēle.
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām
4.5.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultā-tu apkopošanai).
4.6.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš 18 bedrīšu izspēli veic ar vismazāk sitieniem. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Ja 1.-3.vietu spēlētājiem ir vienāds sitienu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc “pēkšņās nāves” principa jeb pārspēles uz Sacensību komitejas norādītas bedrītes. 

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2020. gada 23.jūlijam, plkst. 23:59 pa tālr. +371 25770024, e-pastu golfs@avoti.com vai golfbox.dk.

7.    Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 20,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 20,- + dalība EUR 20,-

9.    Sacensību atbalstītājs
Banka “Citadele”, Valmieras pilsētas pašvaldība

GTK “Avoti” sacensību komiteja