Lāčplēsis Fourball golfa trešdiena

lacplesis-logo

Lāčplēsis Fourball golfa trešdiena
26.AUGUSTĀ – PLKST.18:00, golfa laukumā “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organize un tiesāšanu nodrošina GTK “AVOTI” sacensību komiteja.
2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2020.gada 26.augustā. Sākums plkst. 18:00, shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1.    Sacensības notiek pāru konkurencē.
3.2.    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 48 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības ir neklātienes turnīrs, kur katram spēlētājam jāveic 18 bedrīšu izspēle sacensību komitejas noteiktajā laikā un laukumā. 
4.2.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.3.    Sacensību formāts – Fourball. Katrs no pāra spēlē savu bumbu, rezultātu apkopošanā ņem vērā labāko Neto rezultātu bedrītē.
4.4.    Spēlētāju HCP tiek ņemts vērā.
4.5.    Spēlētāji spēlē no sacensību koitejas norādītiem izsitieniem.
4.6.    Pēc izspēlēta raunda spēlētājs reģistrē savu rezultātu pie sacensību galvenā tiesneša (rezultātu apkopošanai).

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar pāris, kurš savāc vismazāk punktu.
5.2.    Ja vairāki pāri dala 1. – 3. vietu, uzvarētājs tiek noteikts ņemot vērā zemākā handikapa principu, ja pāru handikapi vienādi, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram ir labāks rezultāts pēdējās 6 bedrītēs, ja arī tad uzvarētājs nav noteikts, tad ņem vērā rezultātu pēdējās 3,1 bedrītē.

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājiem ir pienākums pieteikties uz sacensībām pa e-pastu golfs@avoti.com vai pa tālr. 25770024 vai golfbox.dk
6.2.    Piteikšanās līdz 25.08. pl.18:00


7.    Starta laiki
Starts pl.18:00 saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 10,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 15,- + dalība EUR 10,-

9.    Apbalvošana
9.1.    Apbalvoti tiek pirmie trīs vietu ieguvēji.
9.2.    Apbalvošana notiek pēc turnīra izspēles.


GTK “AVOTI” sacensību komiteja