Banka "Citadele" golfa trešdiena

citadele

Banka “Citadele” golfa trešdiena
16.SEPTEMBRĪ – PLKST. 17.15, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti”  sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2020.gada 16.septembrī. Sākums plkst. 17:15, shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek divās ieskaitēs dāmām un kungiem.
3.2    Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 9 bedrīšu izspēle.
4.3.    Sacensību formāts – Stableford, sitienu spēle. Sacensības notiek handikapa grupās:
Dāmām HCP 0-36,
Kungiem HCP 0-18,
Kungiem HCP 19-36.
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām
4.5.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).
4.6.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.
4.7.    Katrā flaitā vienam no spēlētājiem ir jāievada rezultāti elektroniski golfbox sistēmā.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš 9 bedrīšu izspēli veic ar visvairāk Stableford punktiem. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Ja vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākā handikapa principa. Šādi tiek noskaidrots visu vietu sadalījums.

6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2020. gada 15.septembra, plkst. 17:15 pa tālr. 25770024, e-pastu golfs@avoti.com vai golfbox.dk.
6.2.    Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2020.gada 15.septembrī plkst. 17:15.

7.    Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 10,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 15,- + dalība EUR 10,-

9.    Sacensību atbalstītājs
Banka “Citadele”

GTK “Avoti” sacensību komiteja