GK "Avoti" un "Reinis" sadraudzības kauss Reinī

Golfa klubu “Avoti” un “Reinis”
sadraudzības kauss 2020

SACENSĪBU NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis

Paplašināt Vidzemes golferu aktivitātes, popularizēt golfu starp klubiem un golferiem, un attīstīt golfa klubu nozīmi Latvijā.

2. Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GK “Avoti” un “Reinis”, Sacensību komiteja. 

3. Sacensību vieta un laiks.
3.1. Sacensību 1.posms notiek Golfa laukumā “Reiņa trase” trešdien, 2020. gada 29.jūlijā. plkst. 18:00.
3.2. Sacensību 2.posms notiek Golfa laukumā “Avoti” trešdien, 2020. gada 12.augustā. plkst. 18:00.

4. Dalībnieki
4.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē. 
4.2. Spēlētājiem 2020. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.
4.3. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36. 

5. Sacensību formāts un noteikumi
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” un “Reiņa trase” vietējiem noteikumiem.
5.2. Sacensību formāts:
5.2.1. Komandu sacensības, katru komandu pārstāv min – 12 spēlētāji.
5.2.2. Katrā posmā spēlē 9 bedrītes. 
5.2.3. Individuāli sacensības notiek 2 grupās,:
        1. grupa – Dāmas – HCP 0 – 36.0 – Stableford
        2. grupa – Kungi – HCP 0 – 36.0 – Stableford
5.3. Tee: 
Dzeltenās: Kungi.
Sarkanās: Dāmas.

5.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 2.5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes. 
5.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz Sacensību komitejas norādītas bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota.  
5.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.


6. Pieteikšanās
6.1.  Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensību 1.posmu līdz otrdienai, 28. jūlijam, plkst. 18.00, mob. tel. 29272255, e-pasts: administracija@reinatrase.lv
6.2. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensību 2.posmu līdz otrdienai, 11. augustam, plkst. 18.00, mob. tel. 25770024, e-pasts: golfs@avoti.com

7. Starta laiks
7.1.  Starts notiks saskaņā ar izlozi ar kopēju startu plkst. 18:00.
7.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.


8.Dalības maksa.
8.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 15.- EUR.
8.2. Vakariņas iekļautas cenā. Vakariņas nodrošina Golfa klubs “Avoti” un “Reinis”.
8.3. Green fee uzsauc Golfa klubs “Avoti” un “Reinis”.


9. Apbalvošana
9.1. Apbalvo - Individuāli:
1.grupa - Dāmas - 1.-3. vieta
2.grupa – Kungi – 1.-3. vieta

9.2. Kopvērtējuma uzvarētāju komandai tiek pasniegts ceļojošais kauss, kas glabājas pie uzvarētāju komandas līdz nākamajam sadraudzības turnīram, kurā tas tiek izspēlēts. 

10. Uzvarētāja noteikšana
Katra Kluba komandas ieskaitē tiek vērtēti 12 labāko Stableford rezultātu summa.
Uzvar tā komanda, kura savāc lielāko Stableford punktu rezultātu summu, ņemot vērā abus posmus. Ja punktu skaits ir vienāds, tad ir neizšķirts, un ir jānoliek atkārtotas sacensības pēc šī nolikuma, lai noskaidrotu uzvarētāju.