Striķa turnīrs - pāru spēle kopā ar TC "Valleta"

valleta-logo

Striķa turnīrs – pāru spēle kopā ar TC “Valleta”
3.OKTOBRĪ – PLKST. 10:00, golfa laukums “Avoti”

1. Sacensību mērķis
1.1. Paplašināt Vidzemes un Latvijas golferu aktivitātes, piesaistīt jaunus golfa spēlētājus, uzaicinot piedalīties kopējās sacensībās ar labākajiem golferiem.

2. Vadība
2.1. Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Avoti, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Ingars Matisons. 

3. Sacensību vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek golfa laukumā Avoti, Valmiermuižā, sestdien, 2020.gada 3. oktobrī, pl.10:00.

4. Dalībnieki
4.1. Spēlētājiem aktīvas HCP kartes 2020. gadam obligātas.
4.2. Dalībnieku skaits – 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

5. Sacensību formāts un noteikumi
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem noteikumiem, “Avotu” golfa laukuma vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu.
5.2. Komandu sacensība Stableford Scramble stirķa spēle. 18 bedrīšu izspēle. Komandā 2 spēlētāji. Abi komandas spēlētāji izsit pirmo sitienu, izvēlas labāko sitienu un abi spēlētāji atkal sit no vienas vietas. Izvēlas labāko otro sitienu un atkal abi spēlētāji sit no vienas vietas, līdz bumbiņa tiek iespēlēta bedrītē. Spēles laikā ir jāizvēlas vismaz 6 katra spēlētāja pirmie izsitieni.
5.3.    Komandām tiek piešķirts striķis 25% apmērā no spēlētāju PHCP summas (PHCP 20.00 = 5m).
5.4.    Šo striķi spēlētājs drīkst izmantot lai “izglābtu” bumbu no dažādām sarežģītām situācijām un novietojumiem. 
5.5.    Pēc katras striķa izmantošanas reizes, izmantotais gabals tiek nogriezts un spēle tiek turpināta ar saīsināto striķi. 
5.6.    Striķi drīkst izmantot arī norobežotajos šķēršļos un autā. Tas nozīmē, ka, lai saglābtu bumbu bez soda, izmantojot striķi, drīkstam pārvietot bumbu, bet ne īsāk kā divu nūju garumā. Par atskaites punktu tiek uzskatīta vieta, kur bumba šķērsoja norobežojošo līniju, un ne tuvāk bedrītei.
5.7.    Lēmums par striķa izmantošanu jāpieņem pirms spēlētājs izpilda savu nākamo sitienu.
5.8.    Atļauts izmantot striķi arī uz grīniem.
 
5.9. Izsitienu vietas - 
*    Sievietes izspēlē no sarkanajiem izsitieniem,
*    Vīrieši izspēlē no dzeltenajiem izsitieniem,
*    Jaunieši līdz 12 gadu vecumam izspēlē no sarkanajiem izsitieniem.
5.10. Ja spēlētāja HCP pārsniegs HCP 36.00, tam tiks piešķirts HCP 36.00.
5.11. Bumbiņu marķēšana obligāta.
5.12. Golfa laukuma”Avoti” Slope index tiek piemērots.
5.13. Ja vairākas komandas dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts komanda ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz 9.bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 1., tad 2., …, 9.bedrītes.

6. Pieteikšanās un izloze
6.1. Spēlētājiem ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2. oktobrim, plkst. 16.00 pa tālr. +371 25770024 vai golfbox. 
6.2. Izloze notiek 2. oktobrī, plkst.16:00.

7. Starta laiks
7.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi, ar kopēju startu plkst. 10:00 no rīta. 
7.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija sākas 1 stundu pirms starta un beidzas 15 minūtes pirms starta

8. Dalības maksa
8.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam – 20 EUR. 
8.2. Green fee – 20 EUR. Golfa laukuma “Avoti” sezonas karšu īpašniekiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam, “Avotu” golfa skolas audzēkņiem green fee nav jāmaksā.
8.3. Bērniem no 13 – 18 gadu vecumam 50% atlaide no green fee.

9. Apbalvošana
Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji

Turnīru atbalsta – TC “Valleta”