GK "Avoti" un "Viesturi" sadraudzības kauss Avotos

Golfa klubu “Avoti” un “Viesturi”
sadraudzības kauss 2020

SACENSĪBU NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis

Paplašināt Latvijas golferu aktivitātes, popularizēt golfu starp klubiem un golferiem, un attīstīt golfa klubu nozīmi Latvijā.

2. Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GK “Avoti” un “Viesturi”, Sacensību komiteja. 

3. Sacensību vieta un laiks.
3.1. Sacensību 1.posms notiek Golfa laukumā “Avoti” sestdien, 2020. gada 10.oktobrī. plkst. 10:00.
3.2. Sacensību 2.posms notiek Golfa laukumā “Viesturi” svētdien, 2020. gada 18.oktobrī. plkst. 10:00.

4. Dalībnieki
4.1. Sacensības notiek Dāmu un Kungu konkurencē. 
4.2. Spēlētājiem 2020. gada HCP aktivizētas kartes obligātas.
4.3. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.
4.4. Maksimālais spēlētāju skaits – 44 (pieteikšanās pēc pirmās rokas principa) 

5. Sacensību formāts un noteikumi
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” un “Viesturi” vietējiem noteikumiem.
5.2. Sacensību formāts:
5.2.1. Komandu sacensības, katru komandu pārstāv min – 12 spēlētāji.
5.2.2. Katrā posmā spēlē 18 bedrītes. 
5.2.3. Individuāli sacensības notiek 2 grupās,:
        1. grupa – Dāmas – HCP 0 – 36.0 – Stableford
        2. grupa – Kungi – HCP 0 – 36.0 – Stableford
5.3. Tee: 
Dzeltenās: Kungi.
Sarkanās: Dāmas.

5.4. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 4.5 stundas, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes. 
5.5. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz Sacensību komitejas norādītas bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota.  
5.6. Bumbiņu marķēšana obligāta.


6. Pieteikšanās
6.1.  Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensību 1.posmu līdz ceturtdienai, 8.oktobrim, plkst. 18.00, mob. tel. 25770024, e-pasts: golfs@avoti.com
6.2. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensību 2.posmu līdz piektdienai, 16.oktobrim, plkst. 18.00, mob. tel. 26444390

7. Starta laiks
7.1.  Starts notiks saskaņā ar izlozi ar kopēju startu plkst. 10:00.
7.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.


8.Dalības maksa.
8.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 20.- EUR.
8.2. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina Golfa klubs “Avoti” un “Viesturi”.
8.3. Green fee uzsauc Golfa klubs “Avoti” un “Viesturi”.


9. Apbalvošana
9.1. Apbalvo - Individuāli:
1.grupa - Dāmas - 1.-3. vieta
2.grupa – Kungi – 1.-3. vieta

9.2. Kopvērtējuma uzvarētāju komandai tiek pasniegts ceļojošais kauss, kas glabājas pie uzvarētāju komandas līdz nākamajam sadraudzības turnīram, kurā tas tiek izspēlēts. 

10. Uzvarētāja noteikšana
Katra Kluba komandas ieskaitē tiek vērtēti 12 labāko Stableford rezultātu summa.
Uzvar tā komanda, kura savāc lielāko Stableford punktu rezultātu summu, ņemot vērā abus posmus. Ja punktu skaits ir vienāds, tad ir neizšķirts, un ir jānoliek atkārtotas sacensības pēc šī nolikuma, lai noskaidrotu uzvarētāju.