22.Pļavu golfa čempionāta 7.posms

plavu-golfa-logo

22. Latvijas Pļavu golfa asociācijas čempionāts
3. Latvijas Pļavu golfa asociācijas kauss

Nolikums
Atjaunots 09.06.2020.

1.    Sacensību mērķis
Paplašināt Lativjas golferu aktivitātes, piesaistīt jaunus golfa spēlētājus visās vecuma grupās no visiem valsts reģioniem, uzaicinot piedalīties kopējās sacensībās ar labākajiem golferiem.

2.    Sacensību komiteja
Latvijas Pļavu golfa asociācijas (LPGA) Tiesnešu un sacensību komiteja (turpmāk tekstā Komiteja) organizē un nodrošina Latvijas Pļavu golfa asociācijas čempionāta norisi kā arī patur tiesības izdarīt grozījumus sacensību nolikumā. Komiteja ir tiesīga nozīmēt tiesnešus, kuru lēmumi ir uzskatāmi par galīgiem.

3.    Sacensību vieta un laiks
Sacensības norisināsies astoņos posmos, septiņos dažādos laukumos:
•    1. posms - golfa laukums “Siltie”, Lizuma pagasts, Velēna, 14.06.20
•    2. posms – golfa laukums “Āriņi”, Cēsu novads, Vaives pagasta “Āriņi”, 27.06.20
•    3. posms – golfa laukums “Reiņa trase”, "Kalnzaķi", Krimuldas novads, 04.07.20
•    4.posms – golfa laukums “Odiņi”, “Vilkāja", Tumes pagasts, Tukuma novads, 22.07.20
•    5.posms – golfa laukums “Usma”, „Rīdzenieki”, Usmas Dzirnavas, Usmas pag., Ventspils nov., 01.08.20
•    6. posms – golfa laukums “Usma”, „Rīdzenieki”, Usmas Dzirnavas, Usmas pag., Ventspils nov., 02.08.20
•    7. posms – golfa laukums “Avoti”, Valmiermuiža, 22.08.20
•    8. posms – FINĀLS – golfa laukums “Kalnozoli”, Madonas novads, Bērzaunes pagasts, 05.09.20

4.    Pieteikšanās
Sacensībās var piedalīties spēlētāji, kuri pieteikušies līdz nākošā posma pieteikšanās termiņam:
•    1. posmam līdz 13.06.20 plkst. 16:00
•    2. posmam līdz 26.06.20 plkst. 16:00
•    3. posmam līdz 03.07.20 plkst. 16:00
•    4. posmam līdz 21.07.20 plkst. 16:00
•    5. posmam līdz 31.07.20 plkst. 16:00
•    6. posmam līdz 31.07.20 plkst. 16:00
•    7. posmam līdz 21.08.20 plkst. 16:00
•    8. posmam līdz 04.09.20 plkst. 16:00
Pieteikšanās pa tālruni +371 25770024 vai e-pastu golfs@avoti.com.

5.    Reģistrēšanās
Spēlētājam ir jāreģistrējas golfa kluba recepcijā sacensību dienā 30 minūtes pirms sava starta vai arī iepriekš jāinformē Komiteja par savu ierašanās laiku. 

6.    Sacensību formāts un noteikumi
Sacensības notiek Stroke (sitienu) kā arī HCP neto spēles formātos astoņos posmos. Izspēlējot katrā no posmiem 18 bedrītes saskaņā ar golfa Noteikumiem (apstiprināti R&A Rules Limited), golfa laukumu vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu. Jebkuru neskaidrību gadījumā piemērojami oficiālā R&A un USGA izdevumā ietverti golfa noteikumu, definīciju un vadlīniju skaidrojumi orģinālvalodā (angļu). 
Sacensības notiek trīs ieskaites grupās:
•    Kungi (spēlē no dzeltenajām izsitienu vietām),
•    Dāmas (spēlē no sarkanajām izsitienu vietām),
•    Jaunieši (līdz 14 gadu vecumam spēlē no sarkanajām, pēc 14 g. v. spēlē no dzeltenajām izsitienu vietām).
6.1.     HCP neto ieskaitē piedalās visi tie spēlētāji, kuriem ir aktīvas HCP kartes 2020.gada sezonai.
6.2.     Spēlētāji, kuru HCP pārsniedz 36.00, tiek piešķirts HCP 36.00.

7.    Sacensību starta laiks 
Iesildīšanās – no plkst. 9:00;
Sacensību atklāšana plkst. 9:45;
Visiem spēlētājiem starts plkst. 10:00 (shot gun); 

8.    Uzvedība laukumā
Spēlētāja pienākums ir demonstrēt augstākās uzvedības normas, pieklājību kā arī uzvesties atbilstoši godīgas spēles principiem.

9.    Apģērba etiķete
Spēlētājiem jāievēro nolikums, golfa Noteikumi un golfa klubā noteiktās apģērba vadlīnijas.

10.    Sacensību posma uzvarētāja noteikšana
10.1.    Čempionāta sacensību posma uzvarētājs ir spēlētājs, kurš izspēlējis 18 bedrītes ar vismazāko Stroke (sitienu) skaitu. 
10.2.    HCP neto sacensību posma uzvarētājs ir spēlētājs, kurš izspēlējis 18 bedrītes ar vismazāko HCP neto punktu skaitu. 

11.    Vietu dalīšana
11.1.    Ja spēlētājiem ir vienāds Stroke (sitienu) skaits pēc 18 izspēlētām bedrītēm, tad vietu sadalījums tiek noskaidrots pēc pārspēles uz Komitejas norādītās bedrītes. Pārspēle ilgts līdz uzvarētāja noskaidrošanai.
11.2.    Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tad vietu sadalījums tiek noskaidrots pēc pārspēles uz divām Komitejas norādītām bedrītēm (summā). Pārspēle ilgts līdz uzvarētāja noskaidrošanai.
11.3.    Ja spēlētājiem ir vienāds HCP neto puktu skaits pēc 18 izspēlētām bedrītēm, tad uzvarētājs tiek noskaidrots ņemot vērā zemāko handikapu. Pēc šī principa noskaidro visas vietas šajā iskaitē.
11.3.1.    Ja spēlētāju HCP ir vienādi, tad notiek pārspēle uz Komitejas norādītās bedrītes.
11.4.    Pārspēles notiek lai noskaidrotu pirmo trīs vietu ieguvējus.
11.5.    Ja spēlētāji ieņem zemāk kā 3.vietu un sitienu skaits čempionāta ieskaitē ir vienāds, tad attiecīgo vietu punkti kopvērtējumam tiek piešķirti vienādā apmērā.

12.    Sacensību kopvērtējuma uzvarētāja noteikšana
12.1.    Par Pļavu golfa asociācijas čempionāta uzvarētāju tiks paziņots spēlētājs, kurš, attiecīgi punktu sistēmai, savāks lielāko punktu summu.
12.2.    Par Pļavu golfa asociācijas kausa uzvarētāju tiks paziņots spēlētājs, kurš, attiecīgi punktu sistēmai, savāks lielāko punktu summu.
•    Spēlētājiem visos posmos par attiecīgo iegūto vietu ir iespēja iegūt punktus kopvērtējumam.
•    Katrā posmā iegūtajiem punktiem klāt tiek pieskaitīti punkti, kas pielīdzināti posma dalībnieku skaitam.
•    Sacensību 8. posmā jeb Finālā tiek piešķirti ‘dubultie punkti’.
•     Kopvērtējumā tiks ieskaitīti 6 labākie rezultāti no 8 posmiem attiecīgi posmu punktu sistēmai.
•    Lai piedalītos kopvērtējumā nepieciešams aizvadīt vismaz 4 posmus.
12.3.    Punktu sistēma:
1.vieta – 50 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
2.vieta – 47 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
3.vieta – 45 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
4.vieta – 44 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
5.vieta – 43 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
u.t.t.


      12.4. Punktu sistēma Finālā:
1.vieta – 100 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
2.vieta – 94 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
3.vieta – 90 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
4.vieta – 88 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
5.vieta – 86 punkti + dalībnieku skaits attiecīgajā grupā;
u.t.t.

13.    Apbalvošana
13.1.    Katra čempionāta un kausa posma pirmo trīs vietu ieguvēji gan kungu, gan dāmu konkurencē tiek apbalvoti ar kausiem un piemiņas veltēm. 
13.2.    Katra posma labākais spēlētājs Jauniešu grupā tiek apbalvoti ar medaļām. 
13.3.    Čempionāta kopvērtējumā pirmo sešu vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.
13.4.    Kausa kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.
13.5.    Čempionāta kopvērtējuma uzvarētājs saņem Latvijas Pļavu golfa asociācijas čempionāta ceļojošo kausu.
13.6.    Kausa kopvērtējuma uzvarētājs saņem Latvijas Pļavu golfa asociācijas kausa ceļojošo kausu.